ติดต่อเรา Call. 0952932662 , 0944198242 , 0645163962

โปรโมชั่นสุดพิเศษจ่ายเพียง 

ผู้ใหญ่ 800 บาท / เด็ก 500 บาท


ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,500 บาท / เด็ก 900 บาท
(ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

กระบี่ ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก เดินทางโดยเรือ Speed Boat

โปรแกรมทัวร์ ที่นักท่องเที่ยวต่างยอมรับ และเดินทางกันมากมาย ทัวร์ทะเลแหวก กระบี่ ชมทะเลแหวก ยามเมื่อน้ำทะเล ลดระดับลง ดำน้ำดูปลาและปะการัง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบริเวณเกาะไก่ พักผ่อนและเล่นน้ำที่เกาะปอดะ ชมการปีนผา และกราบขอพร “โต๊ะนาง” ที่หาดไร่เลย์

4 islands krabi
ทัวร์ 4 เกาะกระบี่ 4 islands tour ทัวร์ทะเลแหวก
ตารางโปรแกรม และกิจกรรม
08.00 น.รับลูกค้าในเขตตัวเมืองกระบี่ หาดคลองม่วง และหาดทับแขก
08.30 น.รับลูกค้าบริเวณอ่าวนาง
09.30 น.รับลูกค้าที่อ่าวไร่เลย์ (หน้าโรงแรมแซน ซี รีสอร์ท ไร่เลย์ฝั่งตะวันตก)
09.40 น.เรือออกจากหาดไร่เลย์มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะต่างๆ
ถ้าพระนางชมการปีนเขาระดับชาติสักการะโต๊ะนางและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาดทราย
เกาะปอดะพักผ่อนบนชายหาด และเล่นน้ำกับฝูงปลาเสือ
เกาะไก่ดำน้ำดูปะการังและถ่ายรูปคู่เขาหินปูน ที่มีลักษณะคล้ายหัวไก่ รับประทานอาหารแบบมินิบุฟเฟ่ต์
ทะเลแหวกUNSEEN KRABI เดินเล่นบนชายหาดทรายที่ขาวสะอาด
14.30 น.เดินทางกลับรถมารอรับท่านและส่งท่านกลับสู่โรงแรมเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะ

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

แวะอ่านเราสักนิดเพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้ซื้อทัวร์

โปรแกรมทัวร์รวมอะไรบ้าง 

1. มัคคุเทศก์ (ไกด์)
2. รถรับส่งถึงที่พักในจังหวัดกระบี่
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหาร 1 มื้อ
5. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
6. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไม่รวมอะไรบ้าง

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม 400 บาท
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ

Close Menu
error: Content is protected !!