ติดต่อเรา Call. 0952932662 , 0944198242 , 0645163962

โปรโมชั่นสุดพิเศษจ่ายเพียง 

ผู้ใหญ่ 800 บาท / เด็ก 500 บาท


ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,600 บาท / เด็ก 1,000 บาท
(ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

กระบี่ ทัวร์เกาะห้อง เดินทางโดยเรือ หางยาว

เกาะห้อง มีความสวยงาม และค่อนข้างสงบ หาดทรายสะอาด น้ำทะเลใส มองเห็นพื้นทราย มีปลาและปะการังที่ยังคงสมบูรณ์  บริเวณใกล้เคียงยังมีเกาะเล็กเกาะน้อย เป็นที่นิยมดำน้ำติ้น และเล่นน้ำทะเล เช่น เกาะผักเบี้ยะ เกาะหลาดิง เกาะแดง 

เกาะห้องเต็มวัน

ตาราง โปรแกรมทัวร์ และกิจกรรม

08.00 น. รับลูกค้าในเขตตัวเมืองกระบี่ หาดคลองม่วง และหาดทับแขก
08.30 น. รับลูกค้าบริเวณอ่าวนาง
09.00 น. เรือออกจากท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
เกาะห้อง พักผ่อนบนชายหาด /ดำน้ำหน้าเกาะ
ห้องลากูน นั่งเรือเข้าไปชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างไว้หลังเกาะห้อง และเล่นน้ำ
เกาะพาราไดซ์ ดำน้ำดูปะการัง นีโม พักรับประทานอาหารแบบมินิบุฟเฟ่ต์บนเกาะ
เกาะแดง เล่นน้ำ ดำน้ำดูปลา ปะการัง
16.00 น. เดินทางกลับ รถมารอรับท่าน และส่งท่านกลับสู่โรงแรม เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะ
*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ*

แวะอ่านเราสักนิดเพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้ซื้อทัวร์

โปรแกรมทัวร์รวมอะไรบ้าง 

1. มัคคุเทศก์ (ไกด์)
2. รถรับส่งถึงที่พักในจังหวัดกระบี่
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหาร 1 มื้อ
5. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
6. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไม่รวมอะไรบ้าง

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม 400 บาท
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ

Close Menu
error: Content is protected !!