ติดต่อเรา Call. 0952932662

พายเรือคายัคลอดถ้ำ บ้านบ่อท่อ จังหวัดกระบี่

ตารางราคา พายเรือคายัคลอดถ้ำ บ้านบ่อท่อ จังหวัดกระบี่
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก 
1,450 บาท
1,200 บาท

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณ โต๊ะอี้ โทร หรือ Add Line ได้ที่เบอร์ 0952932662

พายเรือคายัคลอดถ้ำ
พายเรือคายัคลอดถ้ำ
พายเรือคายัคลอดถ้ำ
พายเรือคายัคลอดถ้ำ
พายเรือคายัค
พายเรือคายัค

ตารางทัวร์ จังหวัดกระบี่

08.00 น. รับลูกค้าในเขตหาดคลองม่วง และหาดทับแขก และตัวเมืองกระบี่
08.30 น. รับลูกค้าในเขตอ่าวนาง และเขตหาดนพรัตน์ธารา
09.00 น. เดินทางออกจากหาดอ่าวนาง มุ่งหน้าสู่ อ. อ่าวลึก จ.กระบี่
  พายเรือชมป่ากงกาง และลิงหางยาว
  พายเรือลัดเลาะปาโกงกางเข้าไปชมถ้ำลอด
  พายเรือเข้าไปถ้ำผีหัวโต และเดินชมภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์
  พายเรือต่ออีก 2 ถ้า ถ้ำมืด และลากูน
12.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารติดทะเล
13.30 น.  ดินทางไปเล่นน้ำที่ คลองสระแก้ว Blue Lagoon เป็นคลอง (น้ำจืด)
16.00 น.  ส่งท่านกลับสู่ที่พัก

โปรแกรมทัวร์รวมอะไรบ้าง 

1. มัคคุเทศก์ (ไกด์)
2. รถรับส่งถึงที่พักในจังหวัดกระบี่
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหาร 1 มื้อ
5. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
6. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก ถุงกันน้ำ
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไม่รวมอะไรบ้าง

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม 200 บาท
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ

Close Menu
error: Content is protected !!