ติดต่อเรา Call. 0952932662

โปรโมชั่นจ่ายเพียง 

ผู้ใหญ่ 1,300 บาท / เด็ก 800 บาท


ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,900 บาท / เด็ก 1,200 บาท
(ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

พายเรือคายัค บ้านบ่อท่อ โปรแกรมทัวร์กระบี่ เต็มวัน

บ้านบ่อท่อ ตั้งอยู่ ตำบลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว สัญลักษ์ของที่นี่ คือ “ผีหัวโต” มีที่มาจากภาพเขียนสีบนพนังถ้ำ มีอายุนานนับร้อยปี ที่นี้ท่านสามารถ พายเรือคายัค ชมปาโกงกางที่สมบูรณ์ ลอดถ้ำมืด ถ้ำน้อยใหญ่ และชมภาพเขียนสีโบราณ บนผนังถ้ำที่มีมายาวนาน  

พายเรือคายัคชมภาพเขียนสี
พายคายัคบ่อท่อ-อ่าวลึก
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
08.00 น. รับลูกค้าในเขตหาดคลองม่วง และหาดทับแขก และตัวเมืองกระบี่
08.30 น. รับลูกค้าในเขตอ่าวนาง และเขตหาดนพรัตน์ธารา
09.00 น. เดินทางออกจากหาดอ่าวนาง มุ่งหน้าสู่ อ. อ่าวลึก จ.กระบี่
  พายเรือชมป่ากงกาง และลิงหางยาว
  พายเรือลัดเลาะปาโกงกางเข้าไปชมถ้ำลอด
  พายเรือเข้าไปถ้ำผีหัวโต และเดินชมภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์
  พายเรือต่ออีก 2 ถ้า ถ้ำมืด และลากูน
12.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารติดทะเล
13.30 น.  ดินทางไปเล่นน้ำที่ คลองสระแก้ว Blue Lagoon เป็นคลอง (น้ำจืด)
16.00 น.  ส่งท่านกลับสู่ที่พัก

แวะอ่านเราสักนิดเพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้ซื้อทัวร์

โปรแกรมทัวร์รวมอะไรบ้าง 

1. มัคคุเทศก์ (ไกด์)
2. รถรับส่งถึงที่พักในจังหวัดกระบี่
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหาร 1 มื้อ
5. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
6. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก ถุงกันน้ำ
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไม่รวมอะไรบ้าง

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม 200 บาท
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ

Close Menu
error: Content is protected !!