ติดต่อเรา Call. 0952932662

เที่ยวเกาะเฮ ทัวร์เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต เรือคาตามารัน

ตารางราคา เที่ยวเกาะเฮ ทัวร์เกาะเฮ แบบรวมกลุ่ม
ทัวร์ครึ่งวันเช้า (ผญ/เด็ก)
 ผญ 1,000 – / เด็ก 690 –
ทัวร์ครึ่งวันบ่าย (ผญ/เด็ก)
ผญ 1,000 – / เด็ก 690 –

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณ โต๊ะอี้ โทร หรือ Add Line ได้ที่เบอร์ 0952932662

เที่ยวเกาะเฮ
เที่ยวเกาะเฮ
ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะเฮ
เที่ยวเกาะเฮ
ทัวร์เกาะเฮ

ตารางโปรแกรม ครึ่งวันเช้า

07.00รถตู้รับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภุเก็ต
08.30ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลอง มุ่งหน้าสู่เกาะเฮด้วยเรือ ยอร์ช คาตามารัน
09.10เดินทางมาถึงเกาะเฮ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย และท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมทางน้ำหลายแบบให้เลือก เช่น ซีวอล์กเกอร์ พาราเซลลิ่ง นั่งเรือกล้วยยาง วอเตอร์สกี เรือลากร่ม
11.00พาทุกท่านลงดำน้ำดูปะการัง และรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือยอร์ช คาตามารันพร้อมบรรยากาศทะเลของเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
12.30เดินทางกลับท่าเรืออ่าวฉลอง ระหว่างทางกลับมีกิจกรรมสนุกๆให้ท่านได้ลองทำนั้นก้คือตกปลากลางทะเล
13.30เดินทางมาถึงท่าเรืออ่าวฉลอง จากนั้นมีบริการส่งทุกท่านกลับเข้าที่พัก
 *** ราคาเครื่องเล่นต่างๆไม่รวมในราคาทัวร์ กรุณาสอบถามราคากับไกด์ของเราอีกครั้งก่อนเล่นนะคะ 
โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละวันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ตารางโปรแกรม ครึ่งวันบ่าย

12.00 รถตู้รับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภุเก็ต
13.00 ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลอง มุ่งหน้าสู่เกาะเฮด้วยเรือ ยอร์ช คาตามารัน
13.30 เดินทางมาถึงเกาะเฮ พาทุกท่านลงดำน้ำดูปะการัง และฝูงปลาสวยงาม
14.30 ขึ้นเกาะเฮ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย และท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมทางน้ำหลายแบบให้เลือก เช่น ซีวอล์กเกอร์ พาราเซลลิ่ง นั่งเรือกล้วยยาง เรือลากร่ม
16.30 รับประทานอาหารเย็นบนเรือ พร้อมบรรยากาศของท้องทะเลเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
17.30 แล่นเรือมาถึงบริเวรแหลมพรหมเทพ พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
18.30 เดินทางกลับมาถึงท่าเรือ จากนั้นมีบริการส่งทุกท่านกลับเข้าที่พัก
*** ราคาเครื่องเล่นต่างๆไม่รวมในราคาทัวร์ กรุณาสอบถามราคากับไกด์ของเราอีกครั้งก่อนเล่นนะคะ 
โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละวันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

โปรแกรมทัวร์รวมอะไรบ้าง 

1. มัคคุเทศก์
2. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหาร 1 มื้อ
5. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
6. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไม่รวมอะไรบ้าง

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม 200 บาท
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ

Close Menu
error: Content is protected !!