ติดต่อเรา Call. 0952932662

โปรโมชั่นสุดพิเศษจ่ายเพียง

ผู้ใหญ่ 1,400 บาท / เด็ก 850 บาท


ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 2,900 บาท / เด็ก 2,500 บาท
ประหยัดทันที 55%
(ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ ทัวร์เต็มวันที่จะเริ่มรับท่านออกจากที่พักประมาณแปดโมงเช้า เพื่อออกเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง ลงเรือเร็วเพื่อเดินทางต่อสู่ เกาะเฮ หรือคอรัลไอส์แลนด์ ท่านจะได้พักผ่อนบนชายหาดที่เกาะเฮ หรือจะเลือกดำน้ำชมฝูงปลา เล่นกีฬาทางน้ำที่มีไว้คอยบริการเยอะแยะมากมาย ซึ่งจะต้องซื้อเพิ่มจากร้านที่ให้บริการอยู่บนเกาะเฮ เช่น ลากร่ม บานาน่าโบ๊ท ซีวอค์กเกอร์ เป็นต้น จากนั้นเรือจะนำท่านสู่ เกาะราชา เพื่อแวะดำน้ำชมปะการัง เสร็จแล้วเราจะนำท่านขึ้นบนเกาะราชาใหญ่เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับสู่เกาะภูเก็ตโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์หมู่เกาะพีพี กระบี่
ทัวร์เกาะเฮ + เกาะราชา เดินทางโดย Speed Boat ทัวร์เต็มวัน
08.30 รถตู้รับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่พัก) พักรับประทานของว่าง รับอุปกรณ์ดำน้ำ เตรียมพร้อมออกเดินทาง
09.30 ออกเดินทางโดยเรือเร็ว (Speedboat) มุ่งสู่ เกาะเฮ
10.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมทางน้ำหลากหลายชนิดที่มีให้เลือก ทั้งดำน้ำชมปลา ปะการัง เครื่องเล่นต่างๆ เช่น ซีวอล์กเกอร์ พาราเซลลิ่ง นั่งเรือกล้วยยาง วอเตอร์สกี
11.00 ออกเดินทางสู่ เกาะราชาใหญ่ แวะอ่าวคอนแค อ่าวสยาม หรืออ่าวปะตก (อ่าวใดอ่าวหนึ่ง แล้วแต่สภาพอากาศ) เพื่อเล่นดำน้ำ ตื่นตาตื่นใจกับแนวปะการัง ชมปลาสวยงามหลากสีสัน สำหรับท่านที่ไม่เล่นน้ำ สามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาดปะตกได้
12.30 นำท่านสู่อ่าวปะตก นั่งรถแต๊กแต๊ก (รถแทร๊กเตอร์ดัดแปลง) สู่อ่าวหลา เพื่อรับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและผลไม้ บนร้านอาหารส่วนตัว ในบรรยากาศ Sea View ที่สุดแสนจะโรแมนติก
13.30 ออกเดินทางสู่ อ่าวปะตก เล่นน้ำ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.45 โบกมือลาเกาะราชาเพื่อออกเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
15.30 เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง จากนั้นส่งท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ
  *** ราคาเครื่องเล่นต่างๆไม่รวมในราคาทัวร์ กรุณาสอบถามราคากับไกด์ของเราอีกครั้งก่อนเล่นนะคะ 
โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละวันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

แวะอ่านเราสักนิดเพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้ซื้อทัวร์

โปรแกรมทัวร์รวมอะไรบ้าง 

1. มัคคุเทศก์
2. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหาร 1 มื้อ
5. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
6. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไม่รวมอะไรบ้าง

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม 200 บาท
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ

Close Menu
error: Content is protected !!