ทัวร์เกาะไข่ จังหวัดภูเก็ต

ตาราง ราคา ทัวร์เกาะไข่ จังหวัดภูเก็ต
ทัวร์ครึ่งวันเช้า (ผญ/เด็ก)
 1,200/1,000
ทัวร์ครึ่งวันบ่าย (ผญ/เด็ก)
1,200/1,000

สอบถาม โปรแกรม ทัวร์เกาะไข่ จังหวัดภูเก็ต กรุณาติดต่อคุณ โต๊ะอี้ โทร หรือ Add Line ได้ที่เบอร์ 0952932662

ทัวร์เกาะไข่
ทัวร์เกาะไข่
ทัวร์เกาะไข่
ทัวร์เกาะไข่
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

ตาราง เดินทาง ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวันเช้า

07.30 รถตู้ รับท่านจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ โปรแกรม ทัวร์เกาะไข่ จังหวัดภูเก็ต
08.30 เดินทางถึง ท่าเรือ วิสิษฐ์พันวา เพื่อทำการเช็คอิน รับประทานอาหารว่าง แบบเบาๆ ข้าวต้ม ขนมปัง เครื่องดื่ม (ชา กาแฟ น้ำผลไม้) จากนั้นฟังคำแนะนำ จากมัคคุเทศก์ พร้อมอธิบาย โปรแกรม
09.00  เรือพร้อมออกเดินทาง จากท่าเรือ โดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่ เกาะไข่ เกาะไข่มุกอันดามัน ที่มาพร้อมกับ หาดทรายสีขาว  น้ำทะเล ใสๆ และ ความงดงาม ที่เป็นเอกลักษณ์ ของ จังหวัดภูเก็ต
09.20 เดินทางถึง เกาะไข่ใน เพลิดเพลิน บนชายหาด สำหรับ ผู้ที่เดินทางมาพักผ่อน สามารถเลือกอยู่เกาะไข่ใน ได้ตลอดทริป ณ จุดให้บริการ Love Andaman หรือ เลือกเดินทาง ต่อไปที่จุดชมวิว ณ เกาะไข่นอก
10.00 เดินทางต่อ ไปยังเกาะไข่นอก ใช้เวลาพักผ่อน ถ่ายภาพบนเกาะไข่ ชื่นชมความงดงาม จากจุดชมวิว แหลมสามอ่าว ที่มองเห็น กองหินลักษณะ พิเศษเป็นโ ค้งอ่าวถึง 3 อ่าว ชายหาดสีขาว และ น้ำทะเลสีฟ้าสวย
10.40 เดินทางกลับมา ยังเกาะไข่ใน พร้อมบริการมื้ออาหาร ของว่าง และ เครื่องดื่ม Premier Buffet แบบจัดเต็ม หรือเลือกซื้อชุด Love Picnic Set เซ็ทอาหารว่าง และ เครื่องดื่มแบบ พรีเมี่ยม พร้อมพร๊อพ ถ่ายภาพสุดชิค อีกทั้งยังสามารถเลือก ดำนำจากหน้าหาด ของ เกาะไข่ พร้อมอุปกรณ์ดำนำ และ เม้าท์พีชที่เปลี่ยนใหม่ ให้ทุกท่าน
  *** บนเกาะมีบริการเครื่องเล่นทางน้ำ เจทสกี บานาน่าโบ๊ท ( มีค่าบริการเพิ่มเติม ) อุดหนุนสินค้าชุมชนเกาะไข่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.30

ออกเดินทาง กลับสู่ท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละวันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ตารางเดินทาง ครึ่งวันบ่าย

11.30 รถตู้รับท่านจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือวิสิษฐ์ พันวา จังหวัดภูเก็ต
12.30 เดินทางถึงท่าเรือวิสิษฐ์พันวา เพื่อทำการเช็คอิน รับประทานอาหารว่างแบบเบาๆ ข้าวต้ม ขนมปัง เครื่องดื่ม (ชา กาแฟ น้ำผลไม้) จากนั้นฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์พร้อมอธิบายโปรแกรม
13.30 เรือพร้อมออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะไข่ เกาะไข่มุกอันดามัน ที่มาพร้อมกับ หาดทรายสีขาว น้ำทะเลใสๆ และความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ ของ จังหวัดภูเก็ต
13.50 เดินทางถึง เกาะไข่ใน เพลิดเพลินบนชายหาด สำหรับ ผู้ที่เดินทางมาพักผ่อนสามารถเลือกอยู่เกาะไข่ในได้ตลอดทริป ณ จุดให้บริการ Love Andaman หรือเลือกเดินทางต่อไปที่จุดชมวิว ณ เกาะไข่นอก
14.00 เดินทางต่อไปยังเกาะไข่นอก ใช้เวลาพักผ่อน ถ่ายภาพบนเกาะไข่ ชื่นชมความงดงามจากจุดชมวิวแหลมสามอ่าว ที่มองเห็น กองหินลักษณะพิเศษเป็นโค้งอ่าวถึง 3 อ่าว ชายหาดสีขาว และน้ำทะเลสีฟ้าสวย
15.00 เดินทางกลับมายังเกาะไข่ใน พร้อมบริการมื้ออาหารของว่างและเครื่องดื่ม Premier Buffet แบบจัดเต็ม หรือเลือกซื้อชุด Love Picnic Set เซ็ทอาหารว่างและเครื่องดื่มแบบพรีเมี่ยม พร้อมพร๊อพถ่ายภาพสุดชิค อีกทั้งยังสามารถเลือกดำนำจากหน้าหาดเกาะไข่ พร้อมอุปกรณ์ดำนำ และเม้าท์พีชที่เปลี่ยนใหม่ทุกท่าน
*** บนเกาะมีบริการเครื่องเล่นทางน้ำ เจทสกี บานาน่าโบ๊ท ( มีค่าบริการเพิ่มเติม ) อุดหนุนสินค้าชุมชนเกาะไข่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30

ออกเดินทาง กลับสู่ท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละวันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

โปรแกรมทัวร์รวมอะไรบ้าง 

1. มัคคุเทศก์
2. รถรับส่งถึงที่พักในเขตกะตะ กะรน ตัวเมืองภูเก็ต ป่าตอง แหลมพันวา นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหาร 1 มื้อ
5. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
6. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว
8. ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะไข่

โปรแกรมทัวร์ไม่รวมอะไรบ้าง

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม 200 บาท
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ