ติดต่อเรา Call. 0952932662 , 0944198242 , 0645163962

แพ็คเกจ ระนอง 2 วัน 1 คืน (H500)

โปรโมชั่นเริ่มต้นที่ท่านละ 4,750 บาท


หมายเหตุ: เดินทางผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป / เด็ก 4-11 ปี ค่าบริการท่านละ 3,900 บาท (นอนกับผู้ปกครอง)
ราคานี้เดินทางตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น (ราคาเฉพาะคนไทยเท่านั้น)

เที่ยวระนอง 2วัน 1คืน

แพ็คเกจเที่ยวระนอง 2วัน1คืน รวมที่พักในตัวเมืองระนอง 1คืน รวมรถรับส่งสนามบิน /บขส รวมโปรแกรมดำน้ำหมู่เกาะทะเลพม่า 1 วัน ทัวร์ระนอง2วัน1คืน เที่ยวทะเลพม่า2วัน1คืน ทริปเที่ยวระนอง2วัน1คืน
ระนอง 2 วัน 1 คืน

รายละเอียดแพ็คเกจทัวร์ระนอง 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมวันแรก: บริการรับท่านที่ขนส่ง จ.ระนอง (เท่านั้น)
นน.นนบริการรถรับท่านที่จุดนัดพบ (บขส จ.ระนอง เท่านั้น) จากนั้นพาทุกท่านเข้าที่พักฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรม พร้อมเตรียมตัวออกทัวรดำน้ำทะเลพม่า
 กรุณาเลือกโปรแกรมทัวร์ดำน้ำทะเลพม่ามา 1 โปรแกรม (ไปเช้า – เย็นกลับ)
 1. โปรแกรมทัวร์ดำน้ำเกาะนาวโอพี
 2. โปรแกรมทัวร์ดำน้ำเกาะค๊อกเบิร์น หรือเกาะช้างเผือก
 3. โปรแกรมทัวร์ดำน้ำเกาะหัวใจมรกต
17.00ส่งทุกท่านกลับเข้าที่พัก รับกุญแจห้องพัก และอิสละในการเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย

แวะอ่านเราสักนิดนะคะ :
2. กรณีที่ท่านเดินทางมากับไฟท์บิน วันที่ลงดำน้ำต้องเป็นวันที่สองของการเดินทางเท่านั้น
3. กรณีที่ท่านเลือกไปดำน้ำวันที่สองของการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางกลับโดยสายการบิน หรือรถทัวร์ กรุณาเลือกเที่ยวกลับหลัง 20.00 น. เท่านั้น

โปรแกรมทัวร์วันที่สอง: เช็คเอาท์เดินทางกลับ
08.00 บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนที่โรงแรมตามอัธยาศัย
11.00 เช็คเอาท์ออกจากที่พัก และบริการไปส่งท่านที่สนามบินระนอง หรือ บขส จ.ระนอง
หมายเหตุ
1. กรณีที่ท่านมีเที่ยวบินหลัง 20.00 ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ดำน้ำทะเลพม่าเพิ่มได้ในราคาพิเศษ
2. กรณีที่ท่านต้องการซื้อ City Tour เมืองระนองเพิ่ม เราจะคิดแบบเหมารถไม้แดงสองแถวพาทัวร์ในราคาพิเศษเพียง 1,700 บาท สำหรับทริปครึ่งวันเช้า หรือครึ่งวันบ่าย
แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน รวม  รายการดังนี้
 1. รถรับ – ส่งสนามบิน หรือ บขส ระนอง
 2. อาหารทั้งหมด 2 มื้อ (เช้าที่โรงแรม 1 มื้อ + เที่ยงวันดำน้ำ 1 มื้อ)
 3. โรงแรม 1 คืน กำหนด 1 ห้องพัก 2ท่าน ตามเงื่อนไขของโรงแรม
 4. โปรแกรมเที่ยวดำน้ำทะเลพม่าฟรี 1 โปรแกรม
 5. ขั้นตอนการดำเนินเอกสารเข้า-ออก ประเทศพม่า
 6. ประกันนักท่องเที่ยว
 7. ไกด์นำเที่ยว
 8. น้ำดื่ม และผลไม้
 9. อุปกรณ์ดำน้ำ 
แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน ไม่รวม รายการดังนี้
 1. ค่าเดินทางมายัง จ.ระนอง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 3. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่ทัวร์จัดให้ เช่นอาหารมื้อเย็น หรือมื้อกลางวัน เป็นต้น
 4. ค่าทำ E-Visa สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นั่งท่องเที่ยวต่างชาติกรุณาทำ E-Visa ด้วยตัวเองก่อนวันเดินทาง 15 วันทำการนะคะ
 5. ค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ไม่รวมค่าทำ E-Visa) จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
 6. ค่าเรทเช็คเอาท์ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงแรมนั้นๆ )
 7. กรณีเดินทางช่วงเทศกาล ปีใหม่ / สงกรานต์ อาจจะมีค่าบริการเพิ่ม ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของพาสเนอร์ของเราอีกครั้ง
 8. ราคาไม่รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย 
กรุณาอ่านเงื่อนไขให้เข้าใจก่อนทำการจองแพ็คเกจกับเรานะคะ
 1. กรุณามัดจำค่าบริการ 70% ตามใบ Invoice ที่พนักงานของเราได้ส่งให้กับท่าน และกรุณาชำระภายในวันที่กำหนดในเอกสารฉบับดังกล่าว
 2. กรุณาส่งสลิปมาให้พนักงานของเรา ทางเราจะออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน / voucher hotel ให้กับท่านภายใน 12 ชั่วโมงหลังได้รับสลิปโอนเงิน
 3. กรุณาชำระค่าบริการ 30 % ยอดที่เหลือ ณ วันที่เดินทางมาถึงกับพนักงานของเรา สามารถชำระผ่านบัญชีธนาคาร หรือจ่ายเป็นเงินสด
 4. ก่อนวันเดินทาง 1 วัน ทางเราจะมีพนักงานติดต่อท่านเพื่อแจ้งชื่อ เบอร์โทร คนขับรถที่ไปรอรับท่านที่สนามบิน หรือ บขส ระนอง
 5. กรณีที่ท่านต้องการเลื่อนการเดินทาง กรุณาแจ้งเราก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 6. กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกแพ็คเกจขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ 50% ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงแรมนั้นๆอีกครั้ง
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (คนไทย) // พาสปอร์ตตัวจริง (ต่างชาติ)
 • ชุดว่ายน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • กล้องถ่ายรูป
 • แว่นตากันแดด
 • ชุดลำรองสำหรับใส่ถ่ายรูปสวยๆบนชายหาด
 • อื่นๆ เช่นยารักษาโรค (กรณีมีโรคประจำตัว)
Close Menu
error: Content is protected !!