ติดต่อเรา Call. 0952932662

โปรโมชั่นสุดพิเศษจ่ายเพียง 

ผู้ใหญ่ 2,200 บาท / เด็ก 1,700 บาท


ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 3,500 บาท / เด็ก 2,000 บาท
(ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

กระบี่ ทัวร์ เกาะห้า เกาะรอก จ.กระบี่ เดินทางโดยเรือ Speed Boat

เกาะรอก เกาะห้า ราชินีอันดามัน ตั้งอยู่ จ.กระบี่ ขึ้นชื่อความสวยงามของปะการังหลากสี เป็นที่หลงไหลของนักท่องเที่ยว ท่านสามารถพักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำทะเล ดำน้ำตื้น ดูปลาและปะการังที่สวยงาม บริเวณเกาะห้า การเดินทาง รับท่านจากที่พัก-ออกเดินทางท่าเรือเกาะจำ

ดำน้ำเกาะห้า ดำน้ำเกาะรอก

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ดำน้ำเกาะห้า เกาะรอก

07.00 น. รับลูกค้าเขตอ่าวนาง และในเมืองกระบี่ เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือแหลมกรวด
08.30 น. เดินทางออกจากท่าเรือแหลมกรวดมุ่งหน้าสู่เกาะจำ 
09.00 น. รับลุกค้าที่เกาะจำ และเดินทางออกจากเกาะจำมุ่งหน้าสู่เกาะรอก
10.30 น. เดินทางมาถึงเกาะห้า เริ่มดำน้ำกันจุดที่ 1 ชมปะการัง ปลาดาว 
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงบนชายหาด และถ่ายรูปพักผ่อนบนชายหาด
13.30 น. ออกเดินทางจากเกาะรอกดำน้ำกันต่ออีก 2 จุดคือหลักเขต และเกาะรอกนอกชมชายผ้าสีทอง นีโม้ ปลาการ์ตูน
14.30 น. เดินทางออกจากเกาะรอก มุ่งหน้าสู่เกาะจำ
16.00 น. เดินทางมาถึงเกาะจำ และส่งทุกท่านที่ท่าเรือแหลมกรวด
18.00 น. ส่งทุกท่านกลับเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ*

แวะอ่านเราสักนิดเพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้ซื้อทัวร์

โปรแกรมทัวร์รวมอะไรบ้าง 

1. มัคคุเทศก์ (ไกด์)
2. รถรับส่งถึงที่พักในจังหวัดกระบี่
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหาร 1 มื้อ
5. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
6. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ไม่รวมอะไรบ้าง

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม 400 บาท
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่า surcharge ช่วงเทศกาลต่าง ๆ / วันหยุดนักขัตฤกษ

Close Menu
error: Content is protected !!