ติดต่อเรา Call. 0952932662

ราคาโปรโมชั่นสำหรับคนไทย
เริ่มเดินทาง 15 ตุลาคม 2563 – 10 พฤษภาคม 2564

รับจาก จ.กระบี่


ผู้ใหญ่ 2,900 – / เด็ก 1,900 –

รับจาก จ.ภูเก็ต


ผู้ใหญ่ 2,300 – / เด็ก 1,900 –

รับจากเขาหลัก จ.พังงา


ผู้ใหญ่ 2,000 – / เด็ก 1,600 

ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์, แพ็คเกจดำน้ำพังงาออกเดินทางจากกระบี่, ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์, หมู่บ้านมอร์แกน, เที่ยวพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  โดดเด่นในเรื่องของความสวยงามใต้ทะเล ไม่ว่าจะเป็นปะการังนานาชนิด ทั้งปะการังผักกาด ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล และ กัลปังหา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปลาทะเลที่สวยงามมากมาย เช่น ปลานกแก้ว ปลานกขุนทอง ปลาสินสมุทรปลา ผีเสื้อ ปลาสิงโต เป็นต้น และยังพบสัตว์น้ำทะเลที่หายาก เช่น เต่าทะเล ฉลามวาฬ ปลากระเบนราหู กุ้งมังกร นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวมอแกนยิปซีทะเลที่ใช้ชีวิตร่อนเร่อยู่กลางทะเลอันดามันมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งเราสามารถไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวมอแกนสัมผัสวิถีชีวิตที่ยังคงผูกพันอยู่กับท้องทะเลและเสน่ห์ของบ้านไม้กลางทะเลที่สร้างไว้อย่างกลมกลืน

ดำน้ำเกาะสุรินทร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา

05.00 บริการรับลูกค้าจากโรงแรมกระบี่ มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 
08.00 เช็คอินเพื่อรับ รีสแบนด์ รับประทานอาหารเช้าและฟังไกด์อธิบายโปรแกรมทัวร์
08.30 เรือสปีดโบ๊ทออกจากท่าเรือมุ่ง หน้าสู่เกาะสุรินทร์ ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ  2 ชั่วโมงเพลิดเพินกับความสวยงามของท้องทะเลอันดามัน
  กิจกรรมช่วงเช้า
10.20 เดินทางถึงจุดดำน้ำตื้นจุดที่ 1 ณ ปลายแหลมช่องขาด อ่าวช่องขาด และเดินทางโดยเรือหางยาวเข้าชมหมู่บ้านมอแกนชมวิถีชีวิต บ้านเรือน อุดหนุนของที่ระลึกที่ทำด้วยมือจากชาวมอแกน ท่านที่ไม่ดำน้ำสามารถขึ้นเรือหางยาว เพื่อลงไปพักผ่อน ณ หาดไม้งาม หาดที่มีความสวยงาม และเงียบสงบ สัมผัสบรรยากาศที่แสนวิเศษอย่างเต็มที่ (ในวันที่น้ำลง และเรือเล็กเข้าไม่ได้ จะขึ้นเกาะ ณ อ่าวช่องขาดแทน)
12.00 รับประทานอาหาร ณ ที่ทำการอุทยานฯ เป็นเซทอาหารไทยพร้อมบริการเครื่องดื่ม และผลไม้ที่บาร์ซีสตาร์ หลังรับประทานอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
  กิจกรรมช่วงบ่าย
13.00 เดินทางต่อเพื่อดำน้ำตื้นจุดที่ 2 ชมปะการัง ณ แหลมแม่ยายหรืออ่าวบอน
14.00 ดำน้ำตื้นจุดที่ 3 ณ อ่าวสับปะรด หรืออ่าวเต่า (มีไหล่ทวีปที่มองลงไปสุดลูกหูลูกตา)
15.00 เดินทางกลับจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ พร้อมกับความประทับใจ
17.00 เดินทางถึงท่าเรือ รับประทานของว่าง เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องน้ำของออฟฟิศ
20.00 ส่งทุกท่านกลับเข้าสู่ที่พัก จ.กระบี่ และเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยคะ

แวะอ่านเราสักนิดเพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้ซื้อทัวร์

โปรแกรมรวมอะไรบ้าง

  1. มัคคุเทศก์
  2. รถรับส่งโรงแรม – ท่าเรือ
  3. อาหารเที่ยง 1 มื้อ
  4. น้ำดื่ม ผลไม้ ของว่าง บริการในทริป
  5. เสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำ 
  6. ประกันนักท่องเที่ยว

โปรแกรมไม่รวมอะไรบ้าง

  1. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่ทัวร์จัดให้
  2. ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติจ่ายเพิ่ม 400 บาท
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  4. ช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือสงกรานต์อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
Close Menu
error: Content is protected !!