ติดต่อเรา Call. 0952932662 , 0944198242
กิจกรรม พายเรือคายัค ล่องเรือคายัคชมเขาหินปูน พายเรือคายัคชม แคนย่อนกระบี่ ลิงแสมที่มาคอยต้อนรับ ป่าโกงกางที่ยังอุดมสมบูรณ์ ตลอดเส้นทาง สนุกกิบการบริการแบบกันเอง คายัคอ่างท่าเลน

ค่าบริการทัวร์คายัคอ่าวท่าเลน ครึ่งวัน

ค่าบริการผู้ใหญ่ท่านละ 500 บาท

ค่าบริการเด็ก ท่านละ 300 บาท

หมายเหตุ: 
– เด็กอายุ 1-3 ขวบเที่ยวฟรี
– เด็กที่คิดเงินอายุ 4-11 ขวบ

โปรแกรมทัวร์รวม

  • รถรับส่งระหว่างทัวร์ – ที่พัก
  • น้ำดื่ม ผลไม้
  • อุปกรณ์พายเรือคายัค, ถุงกันน้ำ
  • เสื้อชูชีพ
  • ทัวร์ไกด์
  • ประกันภัยนักท่องเที่ยว
คายัคอ่าวท่าเลน เล่นน้ำคลองสระแก้ว

กิจกรรมพายเรือคายัค

08.00 น. รับลูกค้าในเขตตัวเมืองกระบี่ หาดคลองม่วง และหาดทับแขก
08.30 น. รับลูกค้าบริเวณอ่าวนาง
09.00 น. เดินทางออกจากหาดอ่าวนาง มุ่งหน้าสู่อ่าวท่าเลน
กิจกรรม
พายเรือชมป่ากงกาง และลิงแสม หางยาว
พายเรือลัดเลาะปาโกงกางเข้าไปชมลากูนน้อยใหญ่ในหุบเขาหินปูน
พายเรือเข้าไปชมแคนย่อน เป็นจุดไฮไลค์ของกิจกรรมพายเรือคายัคอ่าวท่าเลน
13.00 น. พักรับประทานผลไม้และน้ำดื่ม ส่งท่านกลับยังโรงแรมที่พัก
Close Menu